MVO? Wij doen het zo!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Door middel van ons MVO-beleid houden wij ons bezig met maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Bij alle bedrijfsbeslissingen wordt afgewogen of de beslissing bijdraagt aan een beter milieu of een beter welzijn van de medewerkers of maatschappij.

We zijn ons ervan bewust dat ons dagelijks handelen van invloed is op het milieu en de maatschappij. Waar mogelijk proberen we een positieve bijdrage te leveren. De activiteiten gaan een stap verder dan waar de wet ons toe verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

We richten ons op een aantal kernthema's:

 1. Milieu
 2. Arbeidsomstandigheden
 3. Mensenrechten
 4. Eerlijk zaken doen
 5. Betrokkenheid
 6. Eindgebruikersbelangen

Efficiëntie in productie en processen

Efficiëntie in productieprocessen, waarbij zo min mogelijk verspilling van materiaal en middelen plaatsvindt, is één van de speerpunten binnen ons bedrijf. Uiteraard doen we dit om de kosten zo laag mogelijk te houden, maar het draagt ook bij aan verduurzaming en een beter milieu; een win-win-situatie.
We beperken afvalstromen en we scheiden en recyclen restmetalen. Ook is door middel van het materiaalcertificatenbeleid, mits de klant hierom vraagt, de traceerbaarheid van materiaal te herleiden. Momenteel wordt er gewerkt aan het geautomatiseerd toewijzen van de materiaalcertificaten aan de ingekochte partij plaatmateriaal en de borging ervan in ons ERP-systeem. Zo dragen we bij aan transparantie binnen de keten.

Energiemanagement

We gebruiken machinewarmte om de productieruimte te verwarmen. Op ons dak liggen zonnepanelen, die gezamenlijk goed zijn voor ca. 267.120 Wattpiek (Wp). Toch bekijken we hoe we, door vernieuwend en innoverend te zijn, het energiemanagement binnen ons bedrijf naar een hoger niveau kunnen krijgen. 

   Machines en transportmiddelen

   We investeren doorlopend in nieuwe machines en vervangen tijdig onze transportmiddelen, zodat deze voldoen volgens de laatste milieunormen. Ook voeren we tijdig periodiek onderhoud uit.

   Duurzame inzetbaarheid van mensen

   We zetten in op duurzame inzetbaarheid van onze mensen. Eén van de onderwerpen die daarbij aan bod komt is het bevorderen van gezond en veilig werken. Automatisering en heldere werkprocessen zorgen ervoor dat de werkdruk voor de medewerkers dragelijk is en blijft. Dat sluit volledig aan bij onze visie. Voortdurend worden de bedrijfsprocessen gemonitord en waar
   mogelijk beter op elkaar afgestemd. Ons beleid voor het opleiden van medewerkers gaat uit van continue ontwikkeling van de beschikbare capaciteiten van de medewerker.

   Een aantal voorbeelden die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid:

   • Pilot met hoog-laag- bureaus
   • Hulpmiddelen voor hijsen en heffen
   • Gratis fruit op het werk
   • Opstellen van een Persoonlijke Ontwikkelplan (POP) met alle medewerkers

   Sponsoring en sponsorbeleid

   We vinden het belangrijk om maatschappelijke betrokkenheid te tonen binnen ons thuisgebied. Dat doen we met sponsoring op regionaal en lokaal niveau, maar ook buiten onze landsgrenzen. Sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke op de mens gerichte initiatieven, zijn voor ons belangrijke aandachtsgebieden om een bijdrage te leveren aan ontwikkeling en een prettige samenleving.

   MVO Certificering

   MVO is een doorlopend proces van onze bedrijfsvoering en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er zijn heldere ambities uitgesproken welke worden vertaald naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven met als doel volledig gecertificeerd te zijn.

   Meer nieuws

   Het fine-tunen van een kantcel

   Het fine-tunen van een kantcel

   Het instellen van de kantcel via de software programmatuur en life aan de knoppen van de kantcel geven het mooiste kant resultaat. Benjamin van Oenen is al jaren specialist op de kantcel en geeft graag meer inzicht in het werken hiermee.

   Lees meer
   Kwaliteitsbeleid bij Hoekman RVS

   Kwaliteitsbeleid bij Hoekman RVS

   Marcel Neijmeiijer is kwaliteitsmanager bij Hoekman RVS waarbij het kwaliteitsbeleid is afgestemd op de klantvraag. Belangrijk hierbij is dat de verwachtingen van de klant worden afgestemd en de toleranties worden afgesproken. Dat is per segment en per klant verschillend. Kwaliteit loopt door de hele organisatie waarbij wij continu kijken waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Onze ISO certificeringen worden jaarlijks gecontroleerd zodat alle procedures en vakmensen gecertificeerd zijn.

   Lees meer

   Wat kunnen we voor jou betekenen?

   Kom in contact!

   Hoekman
   Roestvaststaal b.v.

   1. Rollecate 31
    7711 GG Nieuwleusen, NL
    Route plannen »

   Hou mij op de hoogte