Project Duurzame Inzetbaarheid

Momenteel loopt er een project waarbij gekeken wordt naar duurzame inzetbaarheid van personeel. Het doel van het project is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Om personeel duurzaam in te kunnen zetten, spelen verschillende factoren mee. Zo wordt er gekeken naar gezondheid, opleiding, mobiliteit en het plezier in het werk. Bij Hoekman Roestvaststaal zijn we van mening dat onze mensen het verschil maken. Door te kijken naar de behoeften en belangen van onze medewerkers, creëren we een gezond arbeidsklimaat.

Gezonde en veilige werkomgeving

Eén van de onderwerpen die tijdens het project duurzame inzetbaarheid aan bod komt is het bevorderen van gezond en veilig werken. Hoekman Roestvaststaal wil als werkgever hierin graag een prominente rol op zich nemen. In 2015 zijn begonnen met het aanbieden van fruit aan onze medewerkers. Niet alleen gezond, maar ook lekker! Dit jaar wordt er ingezoomd op het thema werkdruk. Hoe wordt de werkdruk ervaren? Is er werkdruk en wat kunnen we doen om eventuele werkdruk anders te laten voelen. Automatisering en heldere werkprocessen zorgen ervoor dat de werkdruk voor de medewerkers dragelijk is en blijft. Dat sluit volledig aan bij onze visie. Voortdurend worden de bedrijfsprocessen gemonitord en waar mogelijk beter op elkaar afgestemd.

Bevorderen van de leercultuur

Binnen het thema leercultuur staan vooral de benutting en ontwikkeling van competenties van medewerkers centraal.  Meer inspraak, zelfontwikkeling en  meer regie in de eigen loopbaan dragen bij aan de betrokkenheid van onze medewerkers. Er wordt een inventarisatie uitgevoerd onder onze medewerkers om opleidingen en bijscholingen in kaart te brengen. Dit draagt ook bij aan de inzetbaarheid van onze medewerkers op meerdere functies/werkplekken binnen het bedrijf.

Samen op weg naar duurzame inzetbaarheid

Door als werkgever naast goede prestaties, hoge productiviteit en klanttevredenheid ook oog te hebben voor  een prettige werksfeer met gemotiveerde en vitale werknemers, werken wij aan duurzame inzetbaarheid.

Meer nieuws

Kwaliteitsbeleid bij Hoekman RVS

Kwaliteitsbeleid bij Hoekman RVS

Marcel Neijmeiijer is kwaliteitsmanager bij Hoekman RVS waarbij het kwaliteitsbeleid is afgestemd op de klantvraag. Belangrijk hierbij is dat de verwachtingen van de klant worden afgestemd en de toleranties worden afgesproken. Dat is per segment en per klant verschillend. Kwaliteit loopt door de hele organisatie waarbij wij continu kijken waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Onze ISO certificeringen worden jaarlijks gecontroleerd zodat alle procedures en vakmensen gecertificeerd zijn.

Lees meer
Het fine-tunen van een kantcel

Het fine-tunen van een kantcel

Het instellen van de kantcel via de software programmatuur en life aan de knoppen van de kantcel geven het mooiste kant resultaat. Benjamin van Oenen is al jaren specialist op de kantcel en geeft graag meer inzicht in het werken hiermee.

Lees meer

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Kom in contact!

Hoekman
Roestvaststaal b.v.

  1. Rollecate 31
    7711 GG Nieuwleusen, NL
    Route plannen »

Hou mij op de hoogte