Wat is MIG-MAG Lassen?

MIG-MAG lassen is een elektrische booglasmethode waarmee je metalen verbindt door middel van spanning en warmte-inbreng. Tijdens dit lasproces wordt continu mechanisch draad aangevoerd richting het te lassen werkstuk. De draad dient als elektrode om de elektriciteit te geleiden, maar is tevens ook het lastoevoegmateriaal. De draad wordt heet en smelt af op het werkstuk - dat ook heet wordt - en er ontstaat een smeltbad. Om het smeltbad te beschermen tijdens het lassen, wordt een beschermgas gebruikt. Zonder het beschermgas zou de elektrische plasmaboog het materiaal te veel verhitten, waardoor het materiaal zou verbranden. Na afkoeling van het smeltbad, is de lasverbinding zichtbaar.

Mig Mag lasser
mig mag las

Wat is het verschil tussen MIG en MAG lassen?

Het verschil tussen MIG en MAG lassen zit in het gebruikte gas. MIG staat voor Metal Inert Gas en MAG staat voor Metal Active Gas. Omdat de lastechniek verder exact hetzelfde is, scharen we MIG en MAG lassen vaak onder één noemer. Bij MIG-lassen gaat het om een inert gas (bijvoorbeeld argon of mengsels van argon met waterstofgas en helium); bij MAG om een actief gas (bijvoorbeeld koolstofdioxide, CO2). Een inert gas reageert niet met het smeltbad en een actief gas wel. CO2 wordt door de hitte deels ontleed in koolstof en zuurstofradicalen. Een actief gas kan daardoor een ongunstige invloed kan hebben op de kwaliteit van de uiteindelijke las. De voornaamste reden voor het werken met actief gas is de prijs: CO2 is veel goedkoper dan argon. Vaak worden mengsels gebruikt van inerte en actieve gassen: doorgaans menggassen met argon en CO2.

Een goede MIG las leggen

Binnen het MIG/MAG lassen zijn verschillende processen mogelijk. Afhankelijk van het te lassen materiaal en de dikte, maak je een keuze voor het juiste lasproces. Dit vraagt om kennis van de verschillende de lasprocessen van lasser. Mogelijke MIG-MAG booglasprocessen zijn; sproeibooglassen (spray arc welding), kortsluitbooglassen (short arc welding) en pulsbooglassen  (pulsed arc welding). Voor dunner plaatwerk kies je voor kortsluitbooglassen of pulslassen. Bij kortstluitbooglassen las je met  met een lage voltage en lage lasstroom, waardoor een aantal keer per seconde ' kortsluiting' ontstaat. Er vormt zich zodoende maar een klein smeltbad. Dit is heel anders ten opzichte van sproeibooglassen, waarbij door de hoge voltage en stroom juist een groter smeltbad ontstaat. Een nieuwere en veelzijdige lasmethode is pulsbooglassen. Bij pulserend lassen heeft de stroombron twee verschillende niveaus van stroomsterkte. Er is een constante basisstroom die de boog in stand houdt, met daaroverheen een pulserende stroom die zorgt dat de elektrode druppelsgewijs smelt in het lasbad. Bij deze techniek komt er minder warmte vrij en er ontstaan minder lasspetters. Het kiezen van het juiste lasproces, het juiste beschermgas en de juiste lastoevoegmaterialen, wordt vaak als lastig ervaren. Toch is de juiste keuze van groot belang voor het resultaat van de las. Ook een goede voorbehandeling van het materiaal is van invloed op het eindresultaat.

Wanneer kies je voor MIG / MAG Lassen?

De reden om in de praktijk te kiezen voor het MIG/MAG lassen is in verreweg de meeste gevallen economisch van aard. Als je snelheid wilt halen en het visuele resultaat minder van belang is, kies je voor MIG / MAG lassen. Bij aluminium of rvs lassen dan kiezen we voor MIG, of een menggas van inerte en actieve gassen. Wil je staal lassen dan kun je prima kiezen voor MAG (CO2).
A-hoogtes tot ca. 4mm kunnen met één las worden gelegd. Grotere A-hoogtes worden met 2-laags of of 3-laags lassen pas gehaald.

MAG-Lassen-RVS

Voordelen van MIG Lassen:

 • Universeel toepasbaar
  Breed inzetbaar bij verschillende materiaalsoorten en -diktes.
  • Goedkopere  lasmethode
   Voornamelijk wanneer het goedkopere CO2 als beschermgas wordt gebruikt (MAG), maar ook omdat het een snelle lasmethode is. Door de hogere neersmeltsnelheden en inschakelduur werkt het efficiënt en kostenbesparend.
  • Hoge lassnelheid
   MIG / MAG lassen is heel geschikt om snel meters te maken. De draadspoel met toevoegmateriaal bevindt zich in het lasapparaat en de lasser bepaalt zelf de snelheid.
  • Prima laskwaliteit
   Er is weinig kans op insluiting van verontreiniging, mits de lasparameters goed zijn afgesteld. Een goede boogspanning, warmtetoevoer, draadsnelheid en voortloopsnelheid zijn hierbij belangrijke factoren.
  • Goede bescherming tegen oxidatie
   Door het afschermen van het smeltbad met een beschermgas, houd je de lasverbinding oxidevrij.
  • Allerlei lasposities mogelijk
   Zolang het te lassen materiaal maar bereikbaar is met je toorts is het mogelijk om in alle posities te lassen. Extra voordeel hierbij is dat je geen extra hand gebruikt om lasdraad aan te voeren, zoals bijvoorbeeld bij TIG lassen het geval is. 

  Nadelen van MIG MAG Lassen:

  • Nabewerking van de lassen nodig
   Bij MIG / MAG lassen is de kans groot dat nabewerking nodig is, omdat er lasspetters ontstaan. Het slijpen van de lassen is een veel toegepaste nabewerking waarmee je zorgt voor een glad oppervlakte, eventueel opgevolgd door het beitsen en passiveren van de lasverbindingen.
  • Kennis van het lasproces nodig
   Om een goede kwaliteit van de las en het eindproduct te waarborgen is kennis van de verschillende lasprocessen vereist. Wel is het MIG MAG lassen een proces dat gemakkelijk eigen gemaakt kan worden.

  • Niet geschikt voor buiten
   Het MIG MAG lasproces is minder geschikt voor lassen in de buitenlucht, omdat het lassen met actieve gassen gevoelig is voor wind. Hierdoor is het smeltbad minder goed beschermd. Dit is eventueel op te lossen door te lassen met speciaal gasgevuld of poedergevuld (flux-cored) lasdraad. Meer geschikt voor buiten is BmbE lassen, ook wel elektrode lassen, aangezien hier geen gas bij benodigd is.

  • Veel ontwikkeling van lasdamp / lasrook
   MIG / MAG is een lasproces waarbij relatief veel lasrook ontstaat. Doorgaans komt meer lasrook vrij naarmate de stroomsterkte toeneemt. Om de lasrookvorming te verlagen wordt geadviseerd puslerend te lassen, omdat hierbij minder warmte vrijkomt.

  Wat is het verschil tussen TIG en MIG lassen?

  Het grote verschil tussen TIG en MIG lassen is de wijze waarop de boog tot stand komt. Bij MIG MAG lassen wordt de vlamboog tussen het lasdraad en het werkstuk getrokken, bij TIG lassen brandt de lasboog tussen de wolfraam-elketrode en het werkstuk en voer je me de andere hand het lasdraad toe. Bij MIG/MAG lassen wordt gebruik gemaakt van een constante spanning en van een gelijkstroom. In tegenstelling tot TIG lassen en elektrodelassen, waar gebruik wordt gemaakt van een constante stroomsterkte.

  Meer weten over MIG MAG Laswerk?

  MIG/MAG lassen is een veelzijdige lastechniek en is zowel met de hand als met lasrobots toe te passen. Het wordt gebruikt voor vele toepassingen, bijvoorbeeld in de ketelbouw, scheepsbouw, auto-industrie en off-shore. Met een lashal van 1000m2 voorzien van bovenloopkranen en tien uitgeruste laswerkplekken is Hoekman RVS in staat om MIG MAG lasklussen uit te voeren. Dit zijn lassamenstellingen in rvs en aluminium die voornamelijk zijn opgebouwd uit plaatwerk. Benieuwd naar de mogelijkheden of aanleverspecificaties voor het uitbesteden van MIG MAG laswerkzaamheden? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  Veelgestelde vragen over MIG MAG Lassen

  Wat is MIG MAG Lassen?

  MIG-MAG lassen is een elektrische booglasmethode waarmee je metalen verbindt. De lasdraad wordt automatisch aangevoerd en dient tegelijkertijd als elektrode om de spanning te geleiden. Het gevolg is dat er warmte ontstaat waardoor de te lassen materialen en de lasdraad samensmelten. Het smeltbad wordt beschermd door middel van een gas.

  Wat is het verschil tussen MIG en MAG lassen?

  Het verschil tussen MIG en MAG lassen zit in het gebruikte gas. MIG staat voor Metal Inert Gas en MAG staat voor Metal Active Gas. Bij MIG-lassen gaat het om een inert gas (bijvoorbeeld argon of mengsels van argon met waterstofgas en helium); bij MAG om een actief gas (bijvoorbeeld koolstofdioxide, CO2). Een inert gas reageert niet met het smeltbad en een actief gas wel.

  Wat is het verschil tussen MIG en TIG lassen?

  Een groot verschil tussen TIG en MIG lassen is de wijze waarop de boog tot stand komt. Bij MIG lassen wordt de vlamboog tussen het lasdraad en het werkstuk getrokken, bij TIG lassen brandt de lasboog tussen de wolfraam-elketrode en het werkstuk en voer je me de andere hand het lasdraad toe. Bij MIG/MAG lassen wordt gebruik gemaakt van een constante spanning en van een gelijkstroom. In tegenstelling tot TIG lassen en elektrodelassen, waar gebruik wordt gemaakt van een constante stroomsterkte.

  Wat zijn de nadelen van MIG MAG lassen?
  • Nabewerking van de lassen nodig
  • Kennis van het lasproces nodig
  • Niet geschikt voor buiten
  • Veel ontwikkeling van lasdamp / lasrook
  Wat zijn de voordelen van MIG MAG lassen?
  • Universeel toepasbaar
  • Goedkopere lasmethode
  • Hoge lassnelheid
  • Prima laskwaliteit
  • Goede bescherming tegen oxidatie
  • Allerlei lasposities mogelijk
  Wat is de inschakelduur van een lasapparaat?

  De inschakelduur van een lasapparaat is de tijd waarmee een lasser bij de ingestelde stroomsterkte (A), maximaal achter elkaar kan lassen. De inschakelduur wordt aangeduid in procenten van een periode van 10 minuten en is van toepassing bij een omgevingstemperatuur van 40ºC.

  Welke plaatwerkoplossing kunnen we jou bieden?

  Kom in contact!

  Hoekman
  Roestvaststaal b.v.

  1. Rollecate 31
   7711 GG Nieuwleusen, NL
   Route plannen »

  Hou mij op de hoogte