SIEPLO: Hoe Configure to Order voor je kan werken

Veehouders helpen om hun koeien, kalveren, schapen of geiten nóg beter te voeren. Dat is wat de innovatieve fabrikant SIEPLO uit Lunteren drijft. De slimme en duurzame voersystemen die ze produceren sluiten optimaal aan bij de natuurlijke eetbehoeften van de dieren, terwijl de veehouder veel tijd en inspanning gespaard blijft.

SIEPLO Mengdoseerbak in stal
De groeiende vraag naar innovatieve voersystemen vormde in 2006 de start van SIEPLO. Het uitgangspunt was een toekomstgericht voersysteem realiseren waarbij je eenvoudig verschillende groepen dieren op maat voert, zonder dat het heel arbeidsintensief is voor de veehouder.

Mengdoseerbak voor efficiënt voeren

Eén van de voeroplossingen uit de koker van SIEPLO, is de multifunctionele voermengdoseerbak. De mengdoseerbak is toepasbaar op verschillende merken tractoren, heftrucks en knikladers. Hij freest, mengt, weegt en doseert het voer, zonder dat de veehouder voortdurend hoeft af te stappen. Dat levert een enorme tijdsbesparing op. Tijd die ten goede komt aan de dieren en aan het boerenbedrijf.

klantoplossing-maatwerk-veevoermenger-veehouder


Bij de doorontwikkeling van de producten kijkt SIEPLO écht naar de wensen van de eindgebruiker. Eén van deze wensen was bijvoorbeeld om ook lange producten, als grassen en hooi, te verwerken en voeren vanuit de mengdoseerbak. Met als bijkomende eis om dit met hetzelfde vermogen vanaf de tractor of shovel aan te drijven. Het snijden van gras is nu al enige jaren als optie te kiezen op de SIEPLO mengdsoseerbak. Door het afwegen van verschillende keuzes en opties,  ontstaat er een voermengoplossing die exact aansluit bij het gebruik van de afnemer.

Configure to Order

Het concurrentiespeelveld daagt OEM’ers (Original Equipment Manufacturers) uit om de kostprijs laag te houden. Daarnaast staan flexibiliteit en doorlooptijd onder druk. Hoe kun je dan snel een maatwerkoplossing leveren, binnen acceptabele doorlooptijden en met grip op de kosten? SIEPLO geeft hier antwoord op met het Configure to Order principe. De mengbak is opgezet als een configureerbaar product. De veehouder kiest zelf de samenstelling van zijn mengdoseerbak. De bak kan in verschillende groottes worden uitgevoerd, of bijvoorbeeld met of zonder freessysteem. De componenten die gebruikt worden in de samenstelling zijn grotendeels hetzelfde binnen de verschillende types, maar met daarin telkens een aantal variabelen. Samengevat: het product is opgedeeld in modules die zijn opgebouwd uit een aantal verschillende componenten en deze zijn op hun beurt weer op verschillende manieren te combineren tot een samengesteld eindproduct. Zo ontstaat een innovatieve productlijn onder het principe 'Configure to Order’. Wil je de klant de mogelijkheid geven om zijn product zelf te configureren, dan is een modulair ontwerp aan de basis noodzakelijk.

Configure to Order SIEPLO

Modulair ontwerp

Modulair ontwerpen is het opdelen van een product of productlijn in modules. De modules worden samengesteld op basis van de gevraagde functies. Naast de functie kan een module ook worden bepaald door een (strategisch) doel of door drijfveren uit de keten, zoals bijvoorbeeld doorlooptijd of de mate van customizability. Een module kan daarnaast varianten hebben, bijvoorbeeld een linker en een rechter variant. Uiteindelijk hebben alle modules hun eigen doel of functie en interface met andere modules. Maatwerk is op deze wijze eenvoudig en kostenefficiënt uitvoerbaar. Zo is er een flexibele oplossing voor een veehouder met 100 vleesstieren, maar ook voor de veehouder met 70 melkkoeien.

Korte doorlooptijden

Als de order van de klant binnenkomt, kan men meteen overgaan tot het produceren en samenstellen. Het design van de modules staat klaar, de engineering is al gedaan. Per order worden zo engineeringsuren bespaart, wat zorgt voor een kortere doorlooptijd en minder kosten. Want hoe korter de onderdelen en modules in het bewerkingsproces zitten, des te sneller heeft de klant zijn oplossing in huis. Maar ook de kosten van het materiaal en de bewerkingen zitten niet onnodig lang in het proces. Korte doorlooptijden, betekent snel leveren. En snel leveren, betekent snel facturen. Zo simpel is het.


De samenwerking met Hoekman-RVS heeft zich op een
positieve manier ontwikkeld. In het verleden was alleen SIEPLO aan de
bal en zat Hoekman-RVS op de bank te wachten totdat ze een keer mochten
invallen (produceren).

Tegenwoordig staan we samen in het veld en
dat komt het positiespel alleen maar ten goede. We weten wat we van
elkaar kunnen verwachten en ook waar onze sterktes liggen. Hierdoor
vindt er een samenspel plaats waardoor zowel Sieplo als Hoekman-RVS aan
de bal kunnen blijven.


Gerhard van Ooijen | Operation Manager SIEPLO

Voordelen in de totale Supply Chain

Voor de complete supply chain biedt modulair ontwerpen een groot voordeel. Ook voor ons als toeleverancier. Het uitbesteden van het plaatwerk voor een complete module, is een stuk eenvoudiger geworden voor SIEPLO. In onze systemen zijn de verschillende varianten bekend, waardoor ook bij ons als toeleverancier kostbare werkvoorbereidingstijd uit het proces gehaald wordt. Wij leveren meer toegevoegde waarde doordat SIEPLO complete lassamenstellingen bij ons uitbesteed. Software-modules, hydraulische systemen en elektrische aandrijvingen zijn tevens modulair opgezet en komen samen in de werkplaats van  SIEPLO. Het team kan zich volledig richten op het samenstellen en monteren van het eindproduct. De kwaliteit en doorontwikkeling van het product heeft de volledige aandacht. 

Lassen veevoermenger
lassamenstelling CTO principe
varianten-van-lassamenstelling-module

Veevoermaatregel en ontwikkelingen binnen de agrarische sector

De agrarische sector en dan met name de veehouders staan onder grote druk. Het stikstofprobleem in Europa is een veelbesproken onderwerp. SIEPLO wil met haar producten een bijdrage leveren aan een betere leefwereld voor dieren, boeren en omgeving. Ze kijken voortdurend met een frisse blik naar vraagstukken uit de markt en de politiek. In nauwe samenwerking met veehouders, integraties, voerleveranciers en wetenschappers spelen ze continu in op ontwikkelingen in de markt en nieuwe inzichten in diervoeding. Met innovatie als vast bedrijfsonderdeel zit flexibel acteren op de markt echt in het DNA!

Meer referenties

rvs-modules-transportbanden-interceptor

Bijdrage Hoekman-RVS aan Project The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup is een non-profit organisatie die werelds eerste methode voor het grootschalig opruimen van plastic uit de oceanen ontwikkelde. Naast het ontwikkelen van een oplossing voor het schoonvegen van de oceanen, ontwierpen ze een machine die de rivieren vrijmaakt van plastic.

Lees meer
Bokma: RVS316 verbrandingskamer voor branderinstallatie

Bokma: RVS316 verbrandingskamer voor branderinstallatie

De frima Bokma uit Veendam ontwikkelt in eigen beheer procesbranderinstallaties. De branderinstallaties die zij maken, worden volledig klantspecifiek ontworpen en gefabriceerd. Zo is het mogelijk om een verbrandingstoepassing te leveren, die volledig op de wens van hun klant is afgestemd.

Lees meer

Ons team

Onze mensen maken het verschil

Een familiebedrijf sinds 1986, met inmiddels de tweede generatie - Gert en Heleen Hoekman (broer & zus) - aan het roer. Gert met zijn sterke drive om te innoveren en automatiseren om als bedrijf toekomstproof te zijn. Heleen met haar kracht om te investeren in medewerkers en hun capaciteiten, mét behoud van het Hoekman-gevoel. We zijn trots dat we ondanks de groei en ontwikkeling in het bedrijf, toch de familiaire sfeer kunnen behouden. Maak kennis met ons team.

Welke plaatbewerking kunnen we jou bieden?

Kom in contact!

Hoekman
Roestvaststaal b.v.

  1. Rollecate 31
    7711 GG Nieuwleusen, NL
    Route plannen »

Hou mij op de hoogte