IKN heeft oog voor collectief belang ondernemers

De bedrijventerreinen De Grift en De Evenboer zijn van groot belang voor de werkgelegenheid en dus de leefbaarheid van het dorp Nieuwleusen. "Dat zijn belangrijke redenen waarom mensen hier komen of blijven wonen. Het is dus goed als we daar collectief aan blijven werken", zegt Arenda Brinkman, voorzitter van de IKN (Industrie Kombinatie Nieuwleusen).

Naar Dalfsennet Magazine

Industrie Kombinatie Nieuwleusen voor ondernemers

Met ruim vijftig aangesloten leden - waaronder vrijwel alle grotere ondernemers in het dorp - werkt IKN aan de werkgelegenheid en leefbaarheid in Nieuwleusen. Door de vinger aan de pols te houden van de ontwikkelingen, niet alleen op regionaal, maar ook op nationaal en zelfs mondiaal gebied.  "De wereld verandert snel en de ontwikkelingen gaan steeds sneller", aldus Brinkman. "Door het internet neemt de mondialisering toe, dus ook voor ondernemers uit Nieuwleusen houdt de wereld niet op buiten de regio."

Zinvolle club

Brinkman sloot zich bij de IKN aan kort nadat ze zich met haar eigen onderneming P&L Office had gevestigd op industrieterrein De Grift. Na enkele jaren als bestuurslid trad ze op verzoek van enkele van haar collega's aan als voorzitter van de belangenorganisatie. "Het is een leuke, maar ook zinvolle club", zegt ze. Het bestuur is de afgelopen jaren verjongd met de toetreding van penningmeester Jan Willem Wildeboer, secretaris Kor Klooster en algemeen bestuurslid Heleen Wildvank -Hoekman. Met twee mannen en twee vrouwen is hiermee tevens een mooi evenwicht binnen het bestuur gevonden.

Collectieve belangenbehartiging

Naast inkoopvoordelen, parkmanagement (door een externe parkmanager, waarmee o.a. ook beveiliging: collectief is geregeld en gezamenlijke afvalverwerking is de IKN vooral nuttig voor collectieve belangenbehartiging. Ondernemers in Nieuwleusen zien een verscheidenheid aan uitdagingen op hen afkomen. Afgelopen jaar is er aan de hand van een extern onderzoek een visieplan opgezet voor de punten die de ondernemers belangrijk vinden. "We hebben gepeild waar behoefte aan was en waar we als belangenorganisatie een bijdrage aan kunnen leveren", zegt Arenda Brinkman.

Ligging en bereikbaarheid

Een inventarisatie wijst uit dat Nieuwleusen relatief veel productiebedrijven kent. Pluspunten zijn de gunstige ligging ten opzichte van bijvoorbeeld Zwolle en de A28. Wel kan de ontsluiting worden verbeterd. "Als De Grift de komende jaren verder wordt uitgebreid, kan dat echt een knelpunt worden", vreest Brinkman. We vinden het nog steeds jammer dat de gemeente de Jagtlusterallee uiteindelijk niet heeft opgewaardeerd tot een ontsluitingsweg, waardoor het zwaartepunt nog meer op de lastige kronkel naar de Rollecate en de N377 komt te liggen. De gemeente erkent dat probleem ook en denkt mee over de mogelijkheden voor een extra ontsluiting naar de N377. Maar daar zal natuurlijk ook de provincie een stem in hebben." Daarover zijn gesprekken gaande, terwijl de IKN ook lobbywerk verricht.

Open bedrijvendag voor meer naamsbekendheid

De naamsbekendheid van de Nieuwleusener bedrijvigheid kan beter, en daar wil de IKN wat aan doen. '''We willen ons meer uitstrekken naar het dorp zelf, want daar zit ons arbeidspotentieel in de eerste plaats", aldus Brinkman. Er is een werkgroep opgericht die wellicht in het najaar van 2019 een groot opgetuigde open bedrijvendag wil organiseren. "Bedrijven zetten nu op kleinere schaal soms al hun deuren open, maar hier willen we echt een evenement van maken, compleet met een feestelijk randprogramma. Bedrijven kunnen zich dan presenteren en bouwen aan meer naamsbekendheid. We hebben best veel bijzondere bedrijven binnen onze gemeentegrenzen: grote organisaties die internationaal aan de weg timmeren, maar ook kleinere bedrijven, die soms exclusieve niche-producten hebben ontwikkeld die hun gelijke nauwelijks kennen. Daar mogen we best een beetje trots op zijn en dat gevoel willen we uitdragen op deze open bedrijvendag."

Samenwerken met gemeente en provincie

Ook de korte overleglijnen, de samenwerking met de gemeente Dalfsen en de arbeidsmentaliteit in de regio worden goed genoemd. Toch zijn er ook veel punten die extra aandacht vereisen, zoals het feit dat het openbaar vervoer onvoldoende aansluit op de bedrijventerreinen.

Aantrekkingskracht

"Daarnaast merken we dat de parkeermogelijkheden voor ondernemers niet meer toereikend zijn. Ook is is er te weinig horeca voor ondernemers en medewerkers, zowel in de dorpscentra als op de bedrijventerreinen. Dat laatste, plus het feit dat er nog geen glasvezel ligt, maakt Nieuwleusen tot een minder inspirerende plek voor nieuwe generaties aan medewerkers. Dat zullen we moeten verbeteren, ook al omdat het steeds moeilijker worden om goed opgeleid (technisch) personeel te krijgen."

Verbinding leggen

Het IKN-bestuur ziet wel kansen op dit punt: aan glasvezel wordt gewerkt en de komst van het nieuwe kulturhus De Spil, in het Middengebied van Nieuwleusen, kan bijdragen tot meer samenhang tussen de beide dorpskernen. Ook wordt onderzocht in welke mate de IKN kan bijdragen aan het onderwijsaanbod op techniekgebied. Een ander belangrijk voordeel is dat de bedrijventerreinen in Nieuwleusen nog ruimte bieden voor uitbreiding, met name op De Grift. Binnen de gemeente Dalfsen is Nieuwleusen vrijwel de enige kern waar dit voor geldt.

"Wel hebben we er last van dat heel grote bedrijven van de provincie naar Zwolle moeten. Grote kavels zorgen voor aantrekkingskracht, maar er is ook veel vraag naar bedrijfsruimte met een woning,  met name vanuit ZZP'ers en starters."

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Kom in contact!

Hoekman
Roestvaststaal b.v.

  1. Rollecate 31
    7711 GG Nieuwleusen, NL
    Route plannen »

Hou mij op de hoogte