Hoekman RVS

Privacy Statement

Verwerking van persoonsgegevens

Hoekman Roestvaststaal BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy statement heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Hoekman Roestvaststaal BV persoonsgegevens verwerkt relaties w.o. prospects, klanten, leveranciers, stakeholders en bezoekers van onze website. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Hoekman Roestvaststaal BV zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

 • duidelijk – via ons privacy statement- vermelden met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is; passende beveiligingsmaatregelen
 • nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hoekman Roestvaststaal BV, Rollecate 31, 7711 GG Nieuwleusen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Hoekman Roestvaststaal BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Hoekman Roestvaststaal BV hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres:

 • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. ent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
 • Bent u een sollicitant dan verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure of om een (eventuele) arbeidsovereenkomst/stageovereenkomst/uitzendovereenkomst te sluiten en uit te voeren.
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek
 • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Hoekman Roestvaststaal BV rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.
 • Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
 • Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Nieuwsbrief en contactformulieren

Het is mogelijk dat wij u een nieuwsbrief sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over ontwikkelingen binnen door Hoekman Roestvaststaal BV indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Hoekman Roestvaststaal BV, onder vermelding van AVG naar info@hoekman-rvs.nl.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals Google Analytics. De gegevens worden verzameld door middel van cookies en automatisch gedeeld met dit bedrijf. Wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Verder gebruiken we het voor remarketing- en retargetingdoeleinden, waardoor het mogelijk is dat u promotionele content te zien krijgt die afgestemd is op uw voorkeuren. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Hoekman Roestvaststaal BV gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in het Privacy Statement

Hoekman Roestvaststaal BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Hoekman Roestvaststaal BV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Hoekman Roestvaststaal BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), of in een nieuwsbrief.

Uw rechten

U kunt te allen tijde bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacy statement, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u zich wenden tot:

Hoekman Roestvaststaal B.V.

Heleen Wildvank – Hoekman
Rollecate 31
7711 GG Nieuwleusen
Telefoon: +31 (0)529 – 48 80 20
Fax: +31 (0) 529-48 80 29
E-mail: info@hoekman-rvs.nl

Voor het laatst herzien op: 09-05-2018

Kom in contact!

Hoekman
Roestvaststaal b.v.

 1. Rollecate 31
  7711 GG Nieuwleusen, NL
  Route plannen »

Hou mij op de hoogte