Kwaliteit

Hoekman Roestvaststaal uw totaalleverancier

Kwaliteit

 

Al decennia lang is Hoekman Roestvaststaal toeleverancier in plaatwerk en lasconstructies, waarbij het specialisme ligt binnen het materiaal rvs. Kwaliteit is een belangrijk speerpunt binnen Hoekman Roestvaststaal. Het bewerken van rvs heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt, zowel op het gebied van de bewerkingstechnieken als in het materiaal rvs zelf. Waar mogelijk proberen wij dan ook altijd mee te gaan in de nieuwste technieken en streven wij voortdurend naar optimalisatie van onze processen en ontwikkeling van onze medewerkers.

Kwaliteitsbeleid

De afdeling kwaliteit bij Hoekman Roestvaststaal houdt zich bezig met het kwaliteitsbeleid binnen het bedrijf. De afdeling is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem en geeft inzicht in de kwaliteit van de producten die door ons vervaardigd worden. Ons kwaliteitssysteem is gericht op borging, maar vooral op verbetering.

ISO 9001

De organisatie ISO draagt zorg voor opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Wij zijn ISO 9001-20015 gecertificeerd, volgens de laatste norm. Zoals aangegeven is de ISO 9001 niet productgericht. Wij produceren onder de onder de norm ISO 2768 Grof – C (tenzij anders aangegeven). Steekproefsgewijs worden kwaliteitscontroles uitgevoerd. Ook worden er meetrapporten bijgehouden waarin eventuele afwijkingen worden geregistreerd.

 

Download ISO 9001:2015 Certificaat

ISO 3834 voor lassen

ISO 6947

In de ISO 9001:2015 staat niets over opgenomen over een kwaliteitswaarborgingsysteem voor het lassen. Hiervoor wordt door veel afnemers vaak gerefereerd naar de ISO 3834.  De NEN-EN-ISO 3834 certificering is een internationaal erkend kwaliteitsborgingsysteem voor lassen.  Alle processen op het gebied van lasconstructies worden omschreven in deze norm. We streven er naar om ons in 2019 ISO 3834/2 te certificeren. Onze lassers zijn gecertificeerd conform ISO 6947 en ISO 9606.

Toelevering halffabricaten volgens NEN-EN 1090 Norm

Hoekman Roestvaststaal vervaardigt geen staal en/of aluminium dragende constructies. De behoefte en verplichting tot NEN-EN 1090 certificering is daarom niet aanwezig. Toch levert Hoekman Roestvaststaal halffabricaten aan klanten die moeten voldoen aan de NEN-EN 1090 Norm.
Hoekman Roestvaststaal mag zelf geen CE Markering afgeven, aangezien wij zelf niet NEN-EN gecertificeerd zijn. Hoekman Roestvaststaal kan als toeleverancier van halffabricaten wel voldoen aan de gevraagde norm. Zolang de halffabricaten door Hoekman Roestvaststaal geen lasbewerking, warmvervorming, warmte- en /of oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, kunnen deze door u als NEN –EN 1090 klant wel verwerkt worden in constructies waar een CE Markering NEN-EN 1090 voor vereist is.

 

Download toelichting NEN-EN 1090 Norm

Afkeur en reclameren

Ondanks dat er nauwlettend op de kwaliteit wordt toegezien, kan het voorkomen dat producten buiten de gevraagde toleranties vallen of dat deze niet aan uw gestelde eisen voldoen. We spreken dan van afkeur. Er kan door verschillende redenen sprake zijn van afkeur, bijvoorbeeld  door;

  • Een fout in de tekening
  • Fout in het productieproces
  • Transportschade
  • Materiaalfout

Heeft u te maken met producten die niet voldoen aan de eisen, dan vragen wij u binnen 48 uur te reclameren bij de afdeling kwaliteit. Wij verzoeken u vriendelijk een foto van de desbetreffende producten mee te sturen en duidelijk de aard van uw klacht te omschrijven. Uw aanvraag wordt binnen 48 uur in behandeling genomen door de afdeling kwaliteit. U kunt er vanuit gaan dat uw klacht objectief wordt beoordeeld middels een kwaliteitsstappenplan, met altijd als uiteindelijke doel om tot een oplossing te komen.