Hoekman Roestvaststaal uw totaalleverancier

  • Specialist in Roestvaststaal
  • Familiebedrijf
  • Samenwerken aan succes
  • Adviserend
  • Klant staat centraal

AVG Wetgeving

Vanaf 25 mei moeten alle organisaties zich houden aan de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR). Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en stelt strengere eisen aan de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

De AVG heeft onder andere als doel om individuen meer controle uit te laten oefenen over hun gegevens. Bijvoorbeeld via het recht op om vergeten te worden of het recht op dataportabiliteit, waarbij er gegevens worden  overdragen van de ene organisatie naar de andere.

Hoekman Roestvaststaal verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers. Dit is noodzakelijk om een (verkoop)overeenkomst te kunnen sluiten. Ook maken wij gebruik van derden die gegevens voor ons verwerken.

Binnen onze organisatie zijn wij bezig met de voorbereidingen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Er worden technische maatregelen getroffen en er wordt gewerkt aan het verder uitbouwen van het beleid. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied, indien dit voor u van belang is.

Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u deze uiteraard stellen.

< Ga terug naar nieuws

Wilt u direct meer weten over Hoekman Roestvaststaal?