Engineering

Hoekman Roestvaststaal uw totaalleverancier

Engineering

De engineering van uw product kan in samenwerking met Hoekman Roestvaststaal. Bij ons kunt u terecht voor het hele proces “van idee tot eindproduct”. Op basis van de geschetste vraagstelling gaat de engineeringsafdeling van Hoekman Roestvaststaal voor u aan de slag. Vanuit onze ervaring met talloze projecten wordt er met u meegedacht om tot een maakbaar concept te komen. Ook wordt er meegedacht in de materiaalkeuze, de juiste afwerking, als de wijze van monteren. Er wordt gekeken hoe de hoogste kwaliteit en de beste constructie gerealiseerd kan worden.

In het overleg met u worden de uitvoeringsmogelijkheden besproken. Als alle details overeenstemmen, wordt een proef of prototype gemaakt. Kan iets niet, dan zullen wij dat ook eerlijk tegen u zeggen. De ontwerpen worden op moderne wijze in 3D in beeld gebracht. Hiervoor maken wij gebruik van het nieuwste HICAD 3D-tekenpakket. Met aangekoppelde programma’s worden de details uitgelicht, de uitslagen berekend en getekend en de vervolgbewerkingen gekoppeld. Kortom het voortraject is geheel gedigitaliseerd.

Engineering begint bij het bedrijfsbureau

Onze werkvoorbereiders, calculators en programmeurs vormen ons bedrijfsbureau. Zij zijn de ‘spin in het web’ van onze onderneming. Het bedrijfsbureau stuurt de productie aan en fungeert als intermediair tussen klant en productie. Zij zijn in staat om mee te denken en uw idee om te zetten tot een werkbare 3D CAD-file. Ook het re-engineeren om tot een passend ontwerp te komen kunt u aan hen overlaten. Wij testen uw product altijd op maakbaarheid.

Softwaresystemen om slim te engineeren

Op het bedrijfsbureau wordt gewerkt met veel verschillende softwaresystemen, zoals productiebesturing (ERP), 3D CAD engineering pakket en CAM programmeersoftware. Wanneer uw product is ge(re)engineerd kan deze in productie worden genomen. De gegevens uit onze softwaresystemen zijn gekoppeld om een zo snel mogelijke doorlooptijd voor uw order te verkrijgen. Is een product eenmaal eerder door ons geproduceerd? Dan kunnen wij heel vlot een herhaalopdracht in werking zetten.

Projecten waarin wij adviseerden en engineerden: