Actievoorwaarden

Hoekman Roestvaststaal uw totaalleverancier

Actievoorwaarden

 1. De winactie is uitgeschreven door Hoekman Roestvaststaal te Nieuwleusen. Op de winactie zijn onderstaande actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan de winactie is geheel gratis. Deelname vindt plaats wanneer u via het webformulier de gevraagde gegevens instuurt. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Hoekman Roestvaststaal behoudt het recht om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te wijzigen of aan te passen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 4. De winactie loopt gedurende ESEF van 20 t/m 23 maart. Alle aanmeldingen worden gedurende deze periode verzameld. De winnaar wordt binnen 2 weken na het verstrijken van de datum persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 5. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar, woonachtig zijn in Nederland of België en bedrijfsmatig ESEF hebben bezocht. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 6. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 7. De uitslag van trekking wordt uiterlijk binnen drie maanden na de beëindiging van de winactie bekend gemaakt.
 8. Bij deelname aan de winactie gaat u akkoord dat uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
 9. De persoonsgegevens die in het kader van winacties  worden verkregen, worden alleen gebruikt door voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 10. Bij deelname aan de winactie gaat u akkoord om via uw opgegeven emailadres geïnformeerd te worden over ontwikkelingen omtrent de winactie.
 11. De winnaar mag een tablet uitzoeken, tot een maximaal aankoopbedrag van € 350,-
 12. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.
 13. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 14. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 15. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 16. Medewerkers van Hoekman Roestvaststaal zijn uitgesloten van deelname.
 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Hoekman Roestvaststaal.
 18. Hoekman Roestvaststaal handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 20. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 21. Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met Hoekman Roestvaststaal via info@hoekman-rvs.nl of 0529 – 488020.